Infomaily

Milostivé léto 2023 v oblasti daní a účetnictví

21. 9. 2023

Zpět na hlavní stránku

icon-arrow-down

Vážení klienti,

chtěli bychom Vás informovat o možnosti, které státní správa v rámci akce Milostivé léto 2023 nabízí na základě zákona č. 181/2023 Sb. v oblasti odpuštění dlužného příslušenství na daních a na sociálním pojištění. Zdravotního pojištění se Milostivé léto 2023 netýká.

Daně:

  1. Daňová správa automaticky odmaže všem daňovým poplatníkům bagatelní dluhy až do výše 1.000 Kč na jeden finanční úřad.
  2. Jen a pouze fyzické osoby mají dále možnost prostřednictvím portálu MojeDaně požádat o zařazení do programu Daňové milostivé léto, a to elektronickou žádostí podanou např. prostřednictvím tohoto portálu nejpozději do 30. listopadu 2023. K odpuštění příslušenství daní (penále, úroky z prodlení aj.) je nutné vlastní daňový nedoplatek vzniklý nejpozději do  30. září 2022 uhradit buď najednou do 30. listopadu 2023, nebo ve 12-ti shodných měsíčních splátkách dle splátkového kalendáře vystaveného daňovou správou. Zpoždění v úhradě byť jen jediné splátky znamená automaticky zrušení splátkového kalendáře a zrušení prominutí příslušenství daní. Daňových nedoplatků vzniklých po 1. říjnu 2022 a s nimi souvisejícím příslušenstvím se odpuštění dluhů netýká.

Více informací viz zde https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2023/danove-milostive-leto-se-blizi

Sociální pojištění:

Právnické i fyzické osoby mají možnost výhradně elektronicky prostřednictvím ePortálu ČSSZ požádat o zařazení do programu Milostivé léto 2023. Do portálu se lze přihlásit přihlašovacími údaji do datových schránek daného zaměstnavatele. Žádost musí být podána prostřednictvím tohoto portálu nejpozději do 30. listopadu 2023. K odpuštění příslušenství pojištění (penále, úroky z prodlení aj.) je nutné vlastní dlužné pojistné vzniklé nejpozději do  30. září 2022 uhradit buď najednou do 30. listopadu 2023, nebo v 60-ti shodných měsíčních splátkách dle splátkového kalendáře vystaveného sociální správou (na základě žádosti bude zaslán do emailu zaměstnavatele). Zpoždění v úhradě byť jen jediné splátky znamená automaticky zrušení splátkového kalendáře a zrušení prominutí příslušenství pojištění. Nedoplatků sociálního pojištění vzniklých po 1. říjnu 2022 a s nimi souvisejícím příslušenstvím se odpuštění dluhů netýká.

Více informací viz zde https://www.cssz.cz/web/cz/milostive-leto-v-podminkach-cssz

!Desetitisíce spokojených uživatelů!

Již od roku 1997 nabízíme ke stažení všechny hlavní typy daňových přiznání a účetních výkazů.

Více informací