Čas podání daňového přiznání se blíží. S námi to zvládne každý.

Formuláře daňových přiznání

Infomaily

Informace o minimálních zálohách na pojistném pro OSVČ

5. 1. 2024

Zpět na hlavní stránku

icon-arrow-down

Vážení klienti, dovolujeme si Vás upozornit na změny v oblasti placení záloh na zdravotní a sociální pojištění s účinností od 1.1.2024

Pro OSVČ v hlavní činnosti platí:

 • Minimální záloha na zdravotní pojištění (ZP) poprvé za leden 2024:  2.968,- Kč (splatná v nové výši již za leden)
 • Záloha je splatná do 8.2.2024
 • Minimální záloha na důchodové pojištění (SZ):  3.852,- Kč (poprvé splatná již za leden)
 • Záloha je splatná dokonce měsíce, kterého se pojistné týká, tedy pojistné za leden 2024, je splatné do 31.1.2024.
 • Novinkou je snížená záloha pro OSVC v roce zahájení a 2 let po zahájení činnosti, pro rok 2024 :  snížená záloha: 3.210,- Kč
 • Maximální vyměřovací základ činí v roce 2024 u zaměstnanců 48násobek průměrné mzdy, tedy 2 110 416,- Kč
 • Minimální pojistné na nemocenské pojištění: 216,- Kč
 • Pojistné je splatné dokonce měsíce, kterého se pojistné týká, tedy pojistné za leden 2024, je splatné do 31.1.2024.
 • Nezaplacení pojistného znamená zánik účasti na pojištění.

Pro OSVČ ve vedlejší  činnosti platí:

 • Minimální záloha na zdravotní pojištění: podle údajů z přehledu za rok 2022 až do podání přehledu za rok 2023
 • Minimální záloha na důchodové pojištění:  1.413,- Kč splatná v nové výši již za leden 2024 (v případě účasti na pojištění)
 • Rozhodná částka pro stanovení vedlejší činnosti v roce 2024: 105.520,- Kč, pro aktuální rok 2023: 96.777,- Kč

Pro osoby bez zdanitelných příjmů:

 • Minimální pojistné na zdravotní pojištění 2.552,- Kč.
 • Minimální měsíční pojistné pro pojistné na dobrovolné důchodové pojištění hrazené v roce 2024: 3 078,- Kč.

Pro zaměstnance:

 • Zdravotní pojištění se odvádí z vyměřovacího základu, tj. dosažené mzdy, minimálně však z úrovně minimální mzdy tj z 18.900,- Kč při účasti na pojištění celý měsíc, odpovídající minimální pojistné činí 2.552Kč
 • Sociální pojištění: V případě účasti na pojištění se odvádí z vyměřovacího základu, tj dosažené mzdy, přičemž minimální úroveň není stanovena
 • Částka mzdy rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění činí 4 000,- Kč (platí např. na dohody o pracovní činnosti), od 1.7.2023 pak pro DPP činí limit 10.500Kč/měsíc a zaměstnavatele a při souběhu DPP u více zaměstnavatelů vzniká účast při dosažení částky 17.500Kč
 • Maximální vyměřovací základ činí v roce 2024 u zaměstnanců 48 násobek průměrné mzdy, tedy 2 110 416,- Kč

Paušální daň:

 • Pro rok 2024 činí pravidelná měsíční částka odvodu (zálohy) na paušální daň pro I. pásmo:  7.498,- Kč, pro II. pásmo 16.745,- Kč a pro III pásmo 27.139,- Kč
 • Paušální záloha je splatná do dvacátého dne zálohového období, na které se záloha platí.

!Desetitisíce spokojených uživatelů!

Již od roku 1997 nabízíme ke stažení všechny hlavní typy daňových přiznání a účetních výkazů.

Více informací