Čas podání daňového přiznání se blíží. S námi to zvládne každý.

Formuláře daňových přiznání

Infomaily

Prohlášení poplatníka, vyúčtování daně

26. 1. 2024

Zpět na hlavní stránku

icon-arrow-down

Vážení klienti,

dovoluji si Vás upozornit, že nejpozději v termínu do 15.2.2024 mají Vaši zaměstnanci možnost  požádat svého zaměstnavatele o Roční zúčtování záloh na daň a provedení výpočtu daně z příjmů za rok 2023 .

Ve stejném termínu mohou uplatnit nárok na uplatnění slevy na dani při měsíčním zúčtování mzdy pro rok 2024, a to prostřednictvím podepsaného formuláře Prohlášení poplatníka.

Podmínkou pro uplatnění nároku na slevu na dani na poplatníka při měsíčním zúčtování mzdy v roce 2024 je, že zaměstnanec podepíše v termínu do 15.2.2024 Prohlášení poplatníka na straně 2.

S ohledem na zpracování mezd za leden 2024 je potřeba, abychom měli prohlášení poplatníka od Vás k dispozici již při předání podkladů pro výpočet mezd za leden 2024. Bez podepsaného prohlášení nemůže být zaměstnanci sleva na dani uplatněna.

Podmínkou pro provedení Ročního zúčtování záloh na daň a provedení výpočtu daně z příjmů za rok 2021 je, že zaměstnanec nejpozději v termínu do 15.2.2024 podepíše formulář „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023 a  ve stejné lhůtě doloží všechny zákonem požadované dokumenty.

Formuláře:

Aktuální prohlášení poplatníka platné pro rok 2024 zasílám v příloze (pokud nevíte, kde má zaměstnanec Prohlášení podepsat, podívejte se na vzorovou verzi v příloze)

Aktuální žádost o roční zůstávání daně  za rok 2023.

!Desetitisíce spokojených uživatelů!

Již od roku 1997 nabízíme ke stažení všechny hlavní typy daňových přiznání a účetních výkazů.

Více informací